FLY 407 board met TFT2.4 inch, wifi en RRF3

2021-05-11

Ik heb vandaag het Mellow Fly 407 board binnen gekregen, en het werkt nu geweldig!

Ik heb de Mellow dedicated wifi unit aangesloten op EXP 1 en EXP2 en op de seriële TFT aansluiting, de microSDcard offline op de PC geprogrammeerd met de bestanden van de voorgestelde Github site en het ging allemaal geweldig!  (De kleine toegevoegde handleiding is erg goed, gewoon de aanwijzingen volgen en het kan niet fout gaan)!

Eerst de firmware van het board gebrand, daarna de firmware van de wifi esp module en na het instellen van de wifi met YAT via USB, heb ik de wifi instellingen geprogrammeerd.  Daarna heb ik met de WDC PC-remote console van de Duet via wifi het FLY 407 moederbord ge-upload met de laatste beschikbare firmware: RRF3.4 beta en de laatste wifi- en DWC versies.

Daarna heb ik de seriële verbinding tussen de TFT aansluiting op het moederbord en de wifi module verwijderd en de BTT 2.4 inch TFT op dezelfde seriële poort aangesloten.  Omdat er maar 1 tft poort beschikbaar is, gebruik ik dezelfde seriële poort die ik gebruikte voor het programmeren van de esp wifi module.  Ik heb de RRF3 firmware al op de TFT unit gezet.

Wel, de resultaten zijn geweldig! Op de TFT na het aansluiten zie je de extruder stappen van 0 naar 1-2-3-4 en weer terug naar 0 dus dit werkt allemaal erg mooi!

Ik moet hier eerlijk zijn: Ik heb ook het Mellow 7 inch scherm geprobeerd maar dit werkt nog niet echt zo goed als het kleine BTT schermpje.  Het Fly scherm is wel een stuk groter, en de Fly 7 inch TFT heeft veel potentie.  Ik hoop dat we snel een nieuwe firmware release krijgen, met toegang tot de macro directory.  Eén pagina met deze macro dir toegang zou het voor mij al een stuk interessanter maken.  BTW, de BTT TFT heeft niet ook de macro toegangspagina, alleen de PanelDue heeft deze functie standaard beschikbaar…

FLY 407 Motherboard RRF3+ wifi + BTT 2.4 inch TFT + multi-extruder

2021-05-11

I got the Mellow Fly 407 board in today, and it now works awesome!

I hooked the Mellow dedicated wifi unit to EXP 1 and EXP2 and to the serial TFT connection, programmed the microSDcard offline on the PC with the files from the proposed Github site and it all went great!  (The little added user manual is very good, just follow the directions and it can’t go wrong!)

Burnt the board’s firmware first, then the firmware of the wifi esp module and after setting up the wifi with YAT via USB, I programmed the wifi settings.  Then, with the Duet’s WDC PC-remote console via wifi, I uploaded the FLY 407 motherboard with all the latest available firmware: RRF3.4 beta and the latest wifi- and DWC versions.

Then, I removed the serial connection between the TFT connection on the motherboard and the wifi module and plugged in the BTT 2.4 inch TFT at the same serial port.  Since there is only 1 tft port available, I use the same serial port as I used for programming the esp wifi module.  I already put the RRF3 firmware on the TFT unit.

Well, the results are awesome! On the TFT after connecting you see the extruder step from 0 to 1-2-3-4 and back to 0 so this all works very nice!

I must be honest here: I also tried the Mellow 7 inch screen but this is not yet really working as well as the little BTT screen.  The Fly screen is a lot bigger, though, and the Fly 7 inch TFT has great potential.  I hope that we will get a new firmware release soon, with access to the macro directory.  Just one page with this macro dir acces would make it all a lot more interesting for me.  BTW, the BTT TFT does not have the macro access page as well, only the PanelDue has this feature standard available…

Ronde klok WS2812 & Arduino nano

READ THIS ARTICLE IN ENGLISH

In de bovenstaande video zie je alle benodigde onderdelen voor de elctronica.  Een arduino Nano, een tijdmodule LS3231 met batterij back-up en een 4-delige ring met elk 15 WS2812 LED’s die zorgen voor een 160mm 60 LED units klok.  Je kunt hem bouwen als een open gebouwde unit zoals hierboven afgebeeld met draadsnoeren of in een 3d printbare slanke behuizing die ik heb ontwikkeld.  Zie de foto’s hieronder.

Voor het bouwen van deze mooie nauwkeurige klok, kun je mijn ontwerp files voor de behuizing gebruiken op elke 3d printer die een horizontale bed size heeft van minimaal 165x165mm.

Pak de beide print STL’s . HIER. van de Prusa gedeelde site waar ik deze ontwerpen heb geupload. (Als de link breekt, zoek op de prusa site naar ws2812 circulaire arduino klok).

OF haal het STL bestand voor de VOORKANT van de klok van mijn website HIER

EN haal het STL bestand voor de achterkant van de klok van mijn website HIER

Eén STL is voor de achterkant en bevat de Nano box, de andere is voor de voorkant van de klok.  Positioneer de achterste STL 180 graden (dus omhoog gaat omlaag) in uw slicer, zodat zowel de doos als de LED-behuizing op Z-0 niveau zijn, d.w.z. naar beneden gericht op hetzelfde horizontale niveau.   De voorkant kan het best geprint worden met de platte kant naar beneden.  ABS is niet aan te raden omdat het minder stijf is, maar zal waarschijnlijk ook werken.  Voor mij werkt PETG of PLA het beste.

Gebruik wit filament voor het voorste deel, de achterkant kan elke kleur zijn die je wilt.

In de cirkel worden de 4 WS2812 LED segmenten in 1 volledige cirkel van ongeveer 160mm geplaatst.

Als je de elektronica aan de achterkant hebt aangesloten, schuift de voorkant er zo overheen. Geen lijm nodig.  Maar de LED ring kan best op 4 plaatsen met een druppel hotglue aan de basis van de achterste behuizing gelijmd worden.  Dit kun je het beste doen als je zeker weet dat alles goed werkt.

De LED onderdelen zijn verkrijgbaar op o.a. banggood , aliexpress en zo, zoek naar 60LED circle WS2812 die de 160 mm buitendiameter heeft.

Elke LED vertegenwoordigt een punt voor seconden, minuten of als uur indicator.

De kleuren detemine de functie.  Blauw wordt ook gebruikt als kwartier indicator met minder intensiteit, om een gevoel van positionering te hebben voor de andere LEDS als het donker is.

Kijk naar de video hierboven van het ‘open’ demonstratiemodel om te begrijpen hoe het werkt.

Hieronder vindt u de Arduino code voor de gebruikte Nano3, as-is. het werkt voor mij, en in de code vindt u ook alle benodigde elektrische aansluitingen en de specificaties van de gebruikte Time module.

Wanneer aangesloten op je PC, kun je de Arduino programmeren en via de seriële interface kun je naderhand speciale instellingen van de klok wijzigen, zoals helderheid, speciale kwartierverlichtingsindicatoren, enzovoort. het staat allemaal in de code hieronder.

De aansturing kan via een seriële interface met de usb ingang van de Arduino, via een terminalprogramma zoals YAT of met de interface van het Arduino IDE programma.

De commando’s zijn:

f; fader UIT
F; fader AAN
m (getal); dim de 4 blauwe marker LED’s met waarde (getal)
S; synchroniseren met RTC tijd
s; synchroniseren met systeemtijd (computer)
t (tijd); systeemtijd veranderen in:
b; helderheid van alle niet-marker LED’s

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Doneer a.j.b. $1 aan mijn paypal account als je (delen van) mijn ontwikkelde materialen gebruikt, zodat ik kan doorgaan met het delen van leuke dingen voor jou om te downloaden

Ik hoop dat alles goed gaat lukken!

Succes,

Jan

De Arduino code, te gebruiken voor het programmeren van de Arduino Nano3 is beschikbaar onderaan dit bericht als platte tekst om te importeren in een leeg arduino bestand (met kopiëren en plakken).

Zorg ervoor dat je alleen de bibliotheken en tijdmodule gebruikt die in de code zijn aangegeven!  De gebruikte tijdmodule is van de betere generatie die de tijd zeer goed vasthoudt, ook in stand-by.

Gebruik voor het verbinden van de draden tussen de neopixel segmenten, de arduino en de tijdmodule een temperatuurgeregelde soldeerbout.  Gebruik een ventilator als je aan het solderen bent en adem geen giftige gassen in tijdens het solderen.

De Arduino code is hieronder weergegeven, te importeren in Arduino IDE in een .ino bestand.  Met de Arduino IDE moet je vervolgens de code compileren om de Arduino Nano geflashed te krijgen met het programma.


/**
* NeoClock
*
* Clock using 60 WS2812B/Neopixel LEDs and DS3231 RTC
* Small changes and updates made by jan Griffioen, Amsterdam Europe 2018-2021
* Libraries needed:
* * Adafruit NeoPixel (Library Manager) – Phil Burgess / Paint Your Dragon for Adafruit Industries – LGPL3
* *
* * Arduino Timezone Library (https://github.com/JChristensen/Timezone) – Jack Christensen – CC-BY-SA
* * Time Library (https://github.com/PaulStoffregen/Time) – Paul Stoffregen, Michael Margolis – LGPL2.1
*/

#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h>
#endif

#if defined(ESP8266)
#include <pgmspace.h>
#else
#include <avr/pgmspace.h>
#endif

/* for software wire use below
#include <SoftwareWire.h> // must be included here so that Arduino library object file references work
#include <RtcDS3231.h>

SoftwareWire myWire(SDA, SCL);
RtcDS3231<SoftwareWire> Rtc(myWire);
for software wire use above */

/* for normal hardware wire use below */
#include <Wire.h> // must be included here so that Arduino library object file references work
#include <RtcDS3231.h>
RtcDS3231<TwoWire> Rtc(Wire);
/* for normal hardware wire use above */

#include <TimeLib.h> //http://www.arduino.cc/playground/Code/Time
#include <Timezone.h> //https://github.com/JChristensen/Timezone

#include <EEPROM.h>

//Central European Time (Frankfurt, Paris)
TimeChangeRule CEST = {“CEST”, Last, Sun, Mar, 2, 120}; //Central European Summer Time
TimeChangeRule CET = {“CET “, Last, Sun, Oct, 3, 60}; //Central European Standard Time
Timezone CE(CEST, CET);

TimeChangeRule *tcr; //pointer to the time change rule, use to get the TZ abbrev
time_t utc;

#define PIN 5

unsigned long lastMillis = millis();
byte dimmer = 0x88;
byte hmark = 0;

byte ohour=0;
byte ominute=0;
byte osecond=0;

boolean fader=true;

Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(60, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

void setup() {

Serial.begin(57600);

strip.begin();
strip.setBrightness(50);

// Some example procedures showing how to display to the pixels:
// colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 50); // Red
//colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 50); // Green
//colorWipe(strip.Color(0, 0, 255), 50); // Blue
//colorWipe(strip.Color(0, 0, 0, 255), 50); // White RGBW
// Send a theater pixel chase in…
//theaterChase(strip.Color(127, 127, 127), 50); // White
theaterChase(strip.Color(127, 0, 0), 50); // Red
//theaterChase(strip.Color(0, 0, 127), 50); // Blue

//rainbow(20);
rainbowCycle(2);
//theaterChaseRainbow(50);

strip.clear();
strip.show(); // Initialize all pixels to ‘off’

Rtc.Begin();

Rtc.Enable32kHzPin(false);
Rtc.SetSquareWavePin(DS3231SquareWavePin_ModeNone);

if (!Rtc.GetIsRunning())
{
Serial.println(“Rtc was not actively running, starting now”);
Rtc.SetIsRunning(true);
}

if (!Rtc.IsDateTimeValid())
{
// Common Cuases:
// 1) the battery on the device is low or even missing and the power line was disconnected
Serial.println(“Rtc lost confidence in the DateTime!”);
}

byte eechk = EEPROM.read(0);
if(eechk == 0xAA) { //Assume this is our config and not a fresh chip
dimmer = EEPROM.read(1);
hmark = EEPROM.read(2);
fader = EEPROM.read(3);
}

timeSync();
}

void calcTime(void) {
utc = now();
CE.toLocal(utc, &tcr);
ohour = hour(utc);
ominute = minute(utc);
if(osecond != second(utc)) {
osecond = second(utc);
lastMillis = millis();

if(ominute == 0 && osecond == 0) {
//Every hour
timeSync();
}
}
}

void addPixelColor(byte pixel, byte color, byte brightness) {
color *= 8;
uint32_t acolor = brightness;
acolor <<= color;
uint32_t ocolor = strip.getPixelColor(pixel);
ocolor |= acolor;
strip.setPixelColor(pixel, ocolor);
}

void drawClock(byte h, byte m, byte s) {
strip.clear();

addPixelColor(m, 1, dimmer);

if(hmark > 0) {
for(byte i = 0; i<12; i++) {
addPixelColor((5*i), 2, hmark);
}
}

h %= 12;
h *= 5;
h += (m/12);
addPixelColor(h, 2, dimmer);
// 0x RR GG BB

if(fader) {
byte dim_s1 = dimmer;
byte dim_s2 = 0;
byte px_s2 = s+1;
if(px_s2 >= 60) px_s2 = 0;
unsigned long curMillis = millis()-lastMillis;
if(curMillis < 250) {
dim_s2 = 0;
dim_s1 = dimmer;
}else{
dim_s2 = map(curMillis, 250, 1000, 0, dimmer);
dim_s1 = dimmer – map(curMillis, 250, 1000, 0, dimmer);
}

// Add blue low intensity dots for 12(0),3, 6 and 9 O’çlock to verify where the clock is positioned..
addPixelColor(15, 128, 10);
addPixelColor(30, 128, 10);
addPixelColor(45, 128, 10);
addPixelColor(0, 128, 40);

addPixelColor(s, 0, dim_s1);
addPixelColor(px_s2, 0, dim_s2);
}else{
addPixelColor(s, 0, dimmer);
}

// add a background color
// setBrightness(Serial.parseInt());
// uint16_t j;
// for(j=0; j<60; j++) { // 1 cycles of colors on wheel
// strip.setPixelColor(j, Wheel(((j * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
// }

strip.show();
}

byte rounds = 0;

void loop() {
calcTime();

if(rounds++ > 100) {
Serial.print(ohour);
Serial.print(“:”);
Serial.print(ominute);
Serial.print(“:”);
Serial.print(osecond);
Serial.println(“(C)JG-2020”);
rounds = 0;

}
//rainbow(21);
if (osecond == 59){theaterChase(strip.Color(0, 0, 127), 40); }// Blue; }
//if (ominute == 59 AND osecond == 59){theaterChase(strip.Color(0, 127, 0), 50); }// Green}
//if (ohour == 11 AND ominute == 59 AND osecond == 59){theaterChase(strip.Color(127, 127, 0), 50); }// Green}
else {drawClock(ohour,ominute,osecond);}

delay(10);

chkSer();
}

void timeSync(void) {
RtcDateTime dt = Rtc.GetDateTime();
setTime(dt.Hour(),dt.Minute(),dt.Second(),dt.Day(),dt.Month(),dt.Year());

Serial.print(“Synced to: “);
Serial.print(dt.Year());
Serial.print(“-“);
Serial.print(dt.Month());
Serial.print(“-“);
Serial.print(dt.Day());
Serial.print(“-“);
Serial.print(dt.Hour());
Serial.print(“-“);
Serial.print(dt.Minute());
Serial.print(“-“);
Serial.println(dt.Second());
}

void timeSave(void) {
utc = now();

RtcDateTime store = RtcDateTime(year(utc), month(utc), day(utc), hour(utc), minute(utc), second(utc));
Rtc.SetDateTime(store);

Serial.print(“Synced to: “);
Serial.print(year(utc));
Serial.print(“-“);
Serial.print(month(utc));
Serial.print(“-“);
Serial.print(day(utc));
Serial.print(“-“);
Serial.print(hour(utc));
Serial.print(“-“);
Serial.print(minute(utc));
Serial.print(“-“);
Serial.println(second(utc));

}

void setBrightness(byte brightness) {
dimmer = brightness;
}

void chkSer(void) {
unsigned int iy;
byte im,id,iH,iM,iS;

if(!Serial.available()) return;

switch(Serial.read()) {
case ‘b’:
setBrightness(Serial.parseInt());
Serial.print(F(“Brightness changed to: “));
Serial.println(dimmer);
EEPROM.put(0, 0xAA);
EEPROM.put(1, dimmer);
break;
case ‘t’:
iy = Serial.parseInt();
im = Serial.parseInt();
id = Serial.parseInt();
iH = Serial.parseInt();
iM = Serial.parseInt();
iS = Serial.parseInt();
setTime(iH,iM,iS,id,im,iy);
Serial.println(F(“System time changed”));
break;
case ‘f’:
fader = false;
EEPROM.put(0, 0xAA);
EEPROM.put(3, 0);
Serial.println(F(“Fader off”));
break;
case ‘F’:
fader = true;
EEPROM.put(0, 0xAA);
EEPROM.put(3, 1);
Serial.println(F(“Fader on”));
break;
case ‘m’:
hmark = Serial.parseInt();
EEPROM.put(0, 0xAA);
EEPROM.put(2, hmark);
Serial.println(F(“HMark changed”));
break;
case ‘s’:
timeSync();
Serial.println(F(“Synced RTC to System”));
break;
case ‘S’:
timeSave();
Serial.println(F(“Synced System to RTC”));
break;
default:
Serial.println(‘?’);
}
}

// Fill the dots one after the other with a color
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, c);
strip.show();
delay(wait);
}
}

void rainbow(uint8_t wait) {
uint16_t i, j;

for(j=0; j<256; j++) {
for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 25));//255
}
strip.show();
delay(wait);
}
}

// Slightly different, this makes the rainbow equally distributed throughout
void rainbowCycle(uint8_t wait) {
uint16_t i, j;

for(j=0; j<256*5; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel
for(i=0; i< strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
}
strip.show();
delay(wait);
}
}

//Theatre-style crawling lights.
void theaterChase(uint32_t c, uint8_t wait) {
for (int j=0; j<4; j++) { //do 4 cycles of chasing
for (int q=0; q < 3; q++) {
for (uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
strip.setPixelColor(i+q, c); //turn every third pixel on
}
strip.show();

delay(wait);

for (uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
strip.setPixelColor(i+q, 0); //turn every third pixel off
}
}
}
}

//Theatre-style crawling lights with rainbow effect
void theaterChaseRainbow(uint8_t wait) {
for (int j=0; j < 256; j++) { // cycle all 256 colors in the wheel
for (int q=0; q < 3; q++) {
for (uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
strip.setPixelColor(i+q, Wheel( (i+j) % 255)); //turn every third pixel on
}
strip.show();

delay(wait);

for (uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
strip.setPixelColor(i+q, 0); //turn every third pixel off
}
}
}
}

// Input a value 0 to 255 to get a color value.
// The colours are a transition r – g – b – back to r.
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
WheelPos = 255 – WheelPos;
if(WheelPos < 85) {
return strip.Color(255 – WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
}
if(WheelPos < 170) {
WheelPos -= 85;
return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 – WheelPos * 3);
}
WheelPos -= 170;
return strip.Color(WheelPos * 3, 255 – WheelPos * 3, 0);
}

VORON 2.4 20″x20″x20″ en DUET2WIFI

Krijg de documentatie,  specs, config.g, macros en bouw docs

Na mijn succesvolle bouwproject van een Voron 2.4 3d printer in de herfst van 2020, wilde ik nog steeds een echt grote 3d printer met een printoppervlak van meer dan 20x20x20 inch.

Tijdens het bouwen en het gebruiken van de Voron 2.4 printer, vond ik de documentatie over de hardware echt uitstekend. Maar, het elektronica gedeelte was verspreid over verschillende plaatsen, en hoewel de Klipper implementatie erg goed is heb ik ervaren dat de combinatie van 2 SKR 1.4 turbo moederborden met een Octopi controller mij niet genoeg operationele stabiliteit geeft. En- ik heb de behoefte om meer instellingen te controleren dan ik kan doen met de Klipper oplossing. Ik denk dat ik waarschijnlijk gewoon meer voor de Duet en de reprap oplossing kies dan voor de Klipper oplossing, vanwege eerdere positieve Duet – en MKS reprap ervaringen.

In 5 eerdere builds heb ik een reprap motherboard gebruikt, en ik heb ook de add-ons voor Duet2 ervaren zoals driver boards, PT100 boards en meer hardware en extension boards welke ook goed werken in de nieuwe RRF3+ firmware.

Redenen genoeg voor mij om te kiezen voor de Duet2 en het 5-poorts uitbreidingsboard, of eventueel een extra Duex board voor mijn nieuw te bouwen Voron 2.4 ‘grote 3d printer’.

Op deze pagina zal ik mijn vorderingen met betrekking tot deze bouw delen.

DIE VORDERINGEN ZIJN ER VOORLOPIG NIET.  DE MIDDELEN ONTBREKEN EVEN. bovendien ben ik met alle spullen die ik nog heb liggen bezig met een grote Indymill- achtige CNC machine, ook leuk!

Ik heb alle benodigde hardware liggen en aangezien ik al een Voron 2.4 heb gebouwd, zal ik me eerst richten op de elektronica. Voor de hardware, heb ik nog steeds de plexiglas zijkanten, bovenkant en voordeuren nodig. Ik heb wel alle extrusie, bed, bedverwarming 230V, lineaire rails, alle geprinte onderdelen enzovoorts, netjes thuis opgeborgen.

Ik ben dus de elektronica aan het instellen om vooraf te weten dat alles goed werkt. Ik wil niet beginnen met het bouwen van de hardware en er achteraf achter komen dat mijn Duet2wifi niet doet wat ik wil dat hij doet.

Gisteren (4 oktober 2020) heb ik de elektronica en config.g in elkaar gezet. Ik heb gebruikt:

Duet2wifi bord met 24V PSU en 4,3 inch TFT/LCD
5-poorts uitbreidingsbord met 4 plug-in 2209 drivers V3.0
Z-schakelaar mechanisch
X- en Y-eindschakelaars (hall-effect)
Hotend 24V met NTC aangesloten inclusief ventilator (ik mis de PT100 interfacekaart, heb er een besteld maar dit heb ik al eerder gedaan dus moet geen probleem zijn)
Hotbed gesimuleerd met een ander hotend inclusief NTC
Stappenmotoren aangesloten op X(0),Y(1) en 1 x stappenmotor op het uitbreidingsbord Z(5) (Driver5)
Het Duet2wifi bord is een Chinese MKS kloon met elektronica versie 1.02 die prima werkt. Het uitbreidingsbord is ook een Chinese, maar dit is een kale uitvoering van het 5-poorts driver add-on bord dat zonder drivers wordt geleverd. Het mooie van dit add-on bord is dat drivers direct kunnen worden ingeplugd.

De Duet2 werd geleverd met firmware 2.1 geïnstalleerd. Om naar FFR3.1 te gaan, moet je eerst 3.0 installeren en daarna kun je naar 3.1 gaan… let op!

Na het updaten van het paneldue en het Duet2wifi board, heb ik de wifi geactiveerd en de ssid en PW erin gezet. (Deze procedure gaat via USB tussen PC en Duet, met behulp van een terminal emulator zoals YAT) Dit is een beetje vermoeiend, maar gezien de veiligheid die je ervan krijgt, vind ik het OK.

De instellingen die nodig zijn om het Chinese expension board te laten werken zijn niet al te moeilijk. Voeg de Z-drives toe, en verander wat andere instellingen. Bovenaan deze pagina kan je de laatste doc downloaden met alle info die ik heb, en een directe download naar de aangepaste config en macro’s is beschikbaar in de documentatie.

De rest van de build inclusief foto’s komt hier later!

Update 3-2021: Ik heb onlangs 2 andere 3d printers gebouwd met Duet2wifi boards: een cartesian I3 met onafhankelijke extruders en een Delta 2GS. Niet veel tijd om aan de grote Voron te werken. Ik heb ook net mijn Geetech A30M (330x330x400mm build size) omgebouwd van het smartto board naar Duet2wifi, Check ik op deze site!

Ik ga waarschijnlijk toch niet de grote Voron 3d printer bouwen, en als ik dat niet doe, dan ga ik mijn bestaande Voron 2.4 300×300 ombouwen van Klipper, octopi en 2x SKR1.4 naar Duet2wifi+Duex. Dat zal interessant en haalbaar zijn.

Aangezien ik momenteel 10 verschillende 3d printers draai, wordt mijn ruimte in huis krap. Ik wil niet uitbreiden naar nog een kamer. Eén moet genoeg zijn. Door meer printers te hebben, kan ik het beste een bepaald type filament per printer gebruiken.

De Voron wordt vanwege zijn perfecte prints met ABS eigenlijk alleen gebruikt voor/met ABS of nylon.

De I3Bear dual carriage werkt het beste met dual PLA of PLA&PVA.

De Prusa mini werkt perfect met PETG

De I3Bear solo gaat perfect met PETG of PLA.

De A30M & zijn mengextruder gaat perfect met PLA en/of PETG

En zo verder….

 

Amsterdam-nl

NYC2016-nl

Volvo V70 III 2.0F bifuel vacuümslangen en vacuümsensors vervangen

Bij aanschaf was mijn V70III (LPG,Ethanol en Benzine) uit 2010 een beetje de kluts kwijt.  Stotteren met optrekken en stationair bij ca. 2000 RPM op de snelweg ook een beetje stotteren.  Op basis van een diagnose bij een Duitse dealer ben ik aan het vervangen gegaan van resp:

Lambda sensoren, alle rubberen vacuümslangen, vacuumsensoren, alle druksensoren, reinigen LPG en benzine injectoren, warmtesensoren, alle filters van LPG, benzine, lucht en uit voorzorg alle andere filters vervangen.

Daarna de radiator van de koelvloeistof nog vervangen omdat de motor steeds te heet werd.

Het gasklephuis en de LPG verdamper had ik nog op voorraad liggen om een keer wanneer nodig te vervangen.

Al met al is de auto na de vervangingen van de slijtage onderdelen steeds prettiger gaan rijden, maar nooit helemaal O.K.. Snelweg is prima, in de stad ook maar op 80 km/hr binnenwegen ervaar ik nog steeds wat gepruttel rond 2000 RPM. (status eind september-2020).

De wagen gaat eind oktober (2020) naar de Volvo specialist voor diagnose en ze gaan uit voorzorg de klepspeling meten en indien nodig stellen….

Maar soms heb je geluk bij pech… Begin oktober stond ik ineens ’s morgens met een plas koelvloeistof onder de auto, en bij het herstel heb ik gelijk het gasklephuis vervangen, dat had ik nog steeds liggen.. Alle problemen opgelost!

Volvo V70 III 2.0F bifuel gasklephuis vervangen

Bij de aanschaf van de auto ben ik op zoek gegaan naar de onderdelen die je naar mijn mening bij een auto boven 300.000 km op de teller uit voorzorg moet vervangen.  Daaronder was ook een nieuw gasklephuis dat ik in Engeland op de kop heb getikt.  Hagelnieuw via eBay.uk voor voldoende laag bedrag.

Toen de wagen toch aan de beurt was voor een reparatie vanwege een koelvloeistof lekkage was er lekker wat ruimte rondom het gasklephuis gemaakt.  Van de gelegenheid gebruikmakend heb ik het oude gasklephuis verwijderd en de nieuwe geplaatst.  Inclusief pasvlak reinigen een klusje van nog geen 20 minuten.

Foto’s oude gasklephuis:

Foto’s nieuw:

 

De auto start prima, stottert niet meer rond 2000-2500 RPM en inleren lijkt helemaal overbodig… De auto gaat eind oktober naar Volvo voor een jaarbeurt en software updates dus dan komt het inleren er ook gelijk bij!

Volvo V70 III 2.0F bifuel koelvloeistof aansluitblok vervangen

’s Morgens loop ik naar de auto en blijkt de auto behoorlijk wat koelvloeistof te hebben gelekt.  Bijgevuld, maar het loopt er even snel weer uit.

De oorzaak was een gescheurde rubberen pakking van het aansluitblok van de koelvloeistof aan de cilinderkop.  Zie de foto’s.

Zoals je op de foto’s kan zien is het een naar binnen gezogen pakking die daarmee ook een stuk van de binnenwand heeft meegenomen.. -)

Het is een GM motor (bifuel) zoals in de periode rond 2010 ook gemonteerd was op de Ford mondeo bifuel, en op de  Mazda3, enzovoorts maar er was geen vervangend onderdeel dat ik snel kon ophalen.

Besteld bij Autodoc, en na 2 weken ontvangen! (14-10-2020)

Het monteren is zo gebeurd, alle slangen aan de binnenkant even heel licht met niet-klevende montagepasta ingesmeerd, afgevuld en alles weer OK!

Gelijk de EGR klep helemaal gereinigd en goed gangbaar gemaakt.

Ook nog even het gasklephuis vervangen, daar had ik nog steeds een nieuwe voor liggen.

Voron 2.4 CoreXY 3Dprinter

LINK TO THE LATEST UPDATE OF MY NEW VORON 2.4 – 20″x20″x20″ BUILD

Mijn ervaringen met CoreXY printers zijn uitstekend,  zodat ik voor mijn zelfbouw COREXY printer een VORON heb gekozen met een printformaat van 300x300x300 mm.

Sample PLA print with a Citroen DS at 175 mm/s print speed

De VORON is vanuit een grote community ontwikkeld en is een van de beste en meest betrouwbare 3Dprinters.  En deze printer ziet er gewoon erg goed uit!

Via AliExpress, Banggood, Reichelt, aluminiumopmaat.nl en plexiglas.nl  heb ik alle spullen besteld, conform de bill of materials die ik kon downloaden vanaf de VORON site.

De PETG delen heb ik op de Prusa mini op 0,15 fine geprint

De ABS delen (rood en zwart) zijn geprint op de Twotrees Sapphire plus.  Was wel heel wat ‘tweeken’ voor het ABS er goed uit kwam maar uiteindelijk een mooi resultaat!

Printed parts for the Voron 2.4 300

Uiteindelijk is nabouwen geen echte zelfbouw en is het toch meer gebaseerd op bestellen en in elkaar zetten dan zelf met de zaag en boormachine aan de gang zijn.  Ook de benodigde 8(!) lineare rails van 350mm, lagers, tandwielen, riemen, motoren, electronica enzovoorts is besteld en de rest van de benodigde spullen is inmiddels (25-8-2020)  geprint.

Voor het besturingsdeel heb ik één PI Raspberry PI 4B 4GB en twee stuks SKR 1,4 turbo motherboards gekozen, conform de VORON aanbeveling.

Het bouwen van de Voron 2.4 met de afterburner Beta1 hotend combinatie is d.m.v. de volgende foto’s in beeld gebracht.

Gantry gereed:

Gantry of my Voron 2.4 300

Behuizing en skirts onderzijde met Z-motors nog zonder de gantry gemonteerd:

Frame of my Voron 2.4 300
Electronics positioning underneath my Voron 2.4 300

Onder: De 9 mm aandrijfriemen van de 4 Z-assen geplaatst:

Halfway the building phase of my Voron 2.4 300

En de basisplaat met de rails en besturing,  voedingen enzovoorts gemonteerd (printer omgedraaid):

Cabling and electronics of my Voron 2.4 3000: 2xSKR1.4 turbo with Klipper, Raspberry PI and Octoprint with Klipper

Het wachten is nog op de lagers voor de Alpha-en Beta aandrijving in de gantry.  Met deze lagers wordt per 2 stuks steeds een spanrol gemaakt.  Hiervoor had ik oorspronkelijk spanrol lagers aangeschaft, maar de diameter van de kraag van deze lagers is net te groot.

Jammer maar dan maar even aan de Raspberry PI4B werken, in combinatie met 2 maal SKR V1.4 turbo motherboards.  De PI gaat via Klipper een nieuwe config.bin maken voor de SKR V1.4 motherboards zodat de PI beide SKR boards tegelijk kan aansturen.  Op het mainboard komen Alpha en Beta en de extruder plus de extruder heater, op het andere (Z)board de 4 Z-motoren en bed heater.  Op zich had een Duet met expansion board ook een optie kunnen zijn, maar de Voron ontwerpers hebben het met de PI, Klipper en 2 SKR boards gemaakt.  En ik probeer zo dicht mogelijk bij het ontwerp te blijven . -)

Onder: Inrijgen van de riemen, geen plaatje gebruikt.  Gewoon ergens beginnen en je komt vanzelf goed uit.  O ja, ook in de config nog even de sensor gewisseld van NC naar NO..

Onder: Naast het 24Volt 200 Watt hotbed toch ook het 500 Watt 230V erbij geplaatst.  Het opwarmen duurde met enkel de 24V versie meer dan 20 minuten om tot 110 graden Celsius te komen…

Oud:

En nieuw: (nog geen PID run gedaan …-))

Onder: En gelijk ook de stalen plaat geplaatst, met magneetvel eronder.

Onder: Eerste print..  Was nog wel even zoeken naar de Z offset afstelling en de extruder draaide verkeerd om.  Ook de gantry levelen was even nadenken, je moet eigenlijk de basisinstelling eerst even met een maatlatje maken, anders duurt het vereffenen wel heel lang.  Mooi is dat een bed mesh leveling daarna niet meer hoeft, maar natuurlijk wel kan.  Je draait een home en doordat de nozzle altijd de Z op de mechanische Z endstop ijkt, en de gantry alle vereffening doet heb je altijd een goede eerste laag.  Tenzij het bed warpt maar met zo’n dikke plaat lijkt dat bijna niet mogelijk. Voor de zekerheid heb ik wel een bed_mesh profiel in de config.g opgenomen.  By the way heb ik gewoon een 24 V aluminium hotbed als basis gebruikt omdat mijn 8 mm 310×310 plaat een geknipte plaat bleek te zijn in plaats van gezaagd.   En een geknipte plaat blijkt standaard al aan de geknipte zijden niet vlak te zijn, helaas..  Vlakken kost meer dan een nieuwe plaat, dat komt misschien nog wel een keer…

En met kast, camera en verlichting en de vlakke plaat:

Nawoord:

In de praktijk heb ik nog een paar kleine minpuntjes opgelost, waaronder:

 • Extruder tunen.  De donor extruder bleek het filament niet goed op te pakken.
  Eerst nog geprobeerd een ringetje links op de as ertussen te plaatsen, maar dan komt het nylon tandwiel rechts helemaal strak te zitten en kan de behuizng niet meer helemaal dicht….
  Ik heb uiteindelijk een spare setje dual drive extruder tandwielen gebruikt en de set tandwielen verwisseld.  Daarmee was het filament goed in lijn met het looppad van de tandwielen.  Zie de foto van hoe het eerst zat:
Misaligned filament path in Afterburner extruder
 • Hotend tunen
  Na de PID runs van hotend en heated bed bleek mijn gekozen samenstel van het aangepaste ED6 heater block, de heatbreak pipe en het koelelement niet goed op elkaar aan te sluiten.  Resultaat was dat bij een extractie van het filament steeds een diks stuk aan het eind vastzat.  Dat werd veroorzaakt doordat de heatbreak pipe niet strak aansloot op de nozzle.  Daar mag geen speling tussen zitten.  Alles helemaal gedementeerd en de heatbreak pipe 2 slagen minder ver in het koelelement gedraaid met rode threadlocker.  Dagje laten harden en daarna de rest gemonteerd.  By the way heb ik ook gelijk de teflon versie van de heatbreak pipe gemonteerd in plaats van de titanium versie.  De tintanium versie was naar mijn ervaring toch een beetje te stroef.  Of mijn filament was te oud of inferieur.  In ieder geval werkt alles na de aanpassing zonder problemen.

 

 • Hotbed, TPU en ABS
  Om TPU en ABS zonder brim of skirt zonder warping te printen heb ik een magnetisch PEI stalen plaat gekocht met grof profiel.  Dat werkt echt perfect. Zowel ABS met 110 graden blijft mooi zitten en met TPU op kamertemperatuur blijft het ook mooi plakken.  En het verwijderen gaat ook zonder problemen.  Af en toe spuit ik een klein beetje haarlak op de plaat maar ik denk dat die lak eigenlijk helemaal niet nodig is.  Het is bedoeld om het verwijderen gemakkelijker te maken.

 

 • Tension of the belts
  I tried getting the belts at the same tension, this was not that easy.  Finally I ended up with a mechanical way of measuring tension after putting 1 at my desired tension and comparing this as reference with the other to be compared belts.  So, for the Alpha and Beta belts I first did a ‘good feeling’ setting and then I used my old trunk scale weight device to measure the tension when pulling the belt A.  Then, I used the device to measure at the same place for B.  And I repeated this for the 4 vertical belts.

 

 • Uitlijning
  De machine uitlijnen is ook nog wel een dingetje…
  Je moet er van uitgaan dat je frame haaks en recht is.  Dat moet je terdege checken.  Zowel verticaal, horizontaal als diagonaal.  Daarna kun je de gantry stellen. Maak de A en B belts los en verwijder ze.  Of doe de uitlijning VOOR het plaatsen van de belts.
  Fixeer de horizontale positie van de Gantry anders kun je helemaal niets uitlijnen. Plaats 4 gelijke afstandsblokjes van ca. 10-15 cm onder de sliders van de verticale linear rails op de onderste 2020 profielen, in de 4 hoeken waardoor de gantry stabiel rust. Ik heb onder alle verticale MGN9 linear rails achteraf nog positiehouders geplaatst zodat de rails niet in het 20×20 V profiel kunnen schuiven.  Als je ‘gewone’ 20×20 extrusieprofiel gebruikt heb je geen probleem, omdat er genoeg ‘vlees’ overblijft voor de bevestiging van je raild op het profiel.  Bij V-profiel is de groef iets breder en is het erg moeilijk om zonder hulpmiddelen in de groef de rails netjes te monteren.  Mijn frame is van V-rail profiel en de gantry van gewoon 2020 profiel.
  Het uitlijnen van de gantry ben ik aan de achterkant gestart.  Alle schroeven een beetje lossen, ook de schroeven van de bolle connectors waarmee de gantry vast zit aan de linear rails.  Overigens zie ik bij sommige bouwers dat deze schroeven met meerdere veerringen zijn geplaatst.  Ga ik ook doen…
  Aan de achterkant van de gantry duw je de gantry volledig tegen de achterkant aan.  Er mag geen ruimte zitten tussen de XY joints en het frame.  PS: Laat de endstops er nog even af bij deze actie!
  Zet terwijl de gantry tegen de achterkant aanzit de XY joints vast en de sliders van de X- as ook. (de kant van de endstops holder dus tijdelijk maar even met 2 schroeven)
  Zet de achterste 2 gantry joints (met de bolle vlakken) ook vast.  Hiermee is de achterste positie haaks gefixeerd.
  Schuif de gantry voorzichtig naar voren. Dit moet zonder enige moeite kunnen.  Zo niet, check of er voldoende speling is (en schroef als nodig iets los) op de gantry joints aan de voorzijde (met de bolle vlakken).  Als je desondanks nog steeds geen vrije loop naar voren hebt is je frame niet goed of zitten je verticale rails niet goed.  Check eerst de juiste plaatsing van je rails met je positietool (uit de geprinte voorraad) en schroef voor de zekerheid ook de 4 schroefjes aan beide voorste verticale rails los..  Probeer weer of het schuiven van de gantry soepel gaat.  Nog steeds niet goed?  Draai dan de procedure om en begin aan de voorkant.  Probeer de gantry exact level te zetten met het frame.
  Na het stellen: Test de uitlijning ook halverwege (verticaal) en bovenin!

Zelfbouw 3d CoreXY printer

Mijn wens is om naast de bestaande printers een 3Dprinter te maken met een extra groot werkoppervlak.  Daarmee wil ik onder andere een paar gootstukken en onderdelen voor de blower van de airco in een oude auto printen.

Ondertussen heb ik heel wat verschillende 3d-printers (na-) gebouwd, hier en daar met delen van andere printers of met aanpassingen naar eigen inzicht en ervaring.

De beschrijvingen daarvan zijn in het Engels gemaakt en kun je HIER op mijn website vinden.

Mijn ervaringen met CoreXY printers zijn uitstekend vanwege de grote nauwkeurigheid en hoge printsnelheid,  zodat ik dit type heb gekozen voor mijn gewenste printformaat van 500x500x500 mm.

Het wordt een stille printer met 3 extruders voor 3 soorten/kleuren filament (gelijktijdig of apart) en 1 nozzle.

Alle benodigde materialen zijn op voorraad, en het belangrijkste is de keuze voor de definitieve opzet van de printer.

Omdat ik een zo klein mogelijke printer wil hebben ondanks de grote printmaat zijn de keuzes qua bouw behoorlijk beperkt.  De volgende uitgangspunten zijn leidend bij de bouw:

 • Te gebruiken extrusie-materiaal is aluminium type 2040 van max 60cm lang, deze heb ik voldoende op voorraad;
 • Kast moet eenvoudig gesloten kunnen worden gemaakt, dus niet teveel delen die buiten de extrusie steken;
 • De X-Y Gantry is vast gemonteerd bovenin de printer en beweegt niet op de Z-as;
 • Voor de Y-as worden 2 lineaire rails MGN9H van 60cm lang gebruikt;
 • Voor de X-as wordt 1 lineaire rail MGN12H van 60 cm lang gebruikt;
 • Het bed is bewegend op de Z-as en gelagerd met LUU 8 mm bussen op  4 stuks  ‘rods’van 8mm;
 • De X- en Y motoren zijn buiten de framehoeken geplaatst voor maximale X- en Y uitslag (breedte en lengte van de beweging van het hotend);
 • Er is 1 Z-motor die via één closed loop belt beide schroefassen aandrijft voor de Z-beweging van het bed;
 • Er komt een triple hotend in, luchtgekoeld met 3 bowden extruders en 1 gezamenlijke nozzle;
 • Voor het besturingsdeel heb ik een  bestaand Duet wifi board gekozen. Daar moet nog wel een DUEX uitbreidingsboard bijkomen voor de extra extruders.

 

Voorbeeld voor de onderkant en Z-as aandrijving (van een Ender3-ombouw naar CoreXY):

Voorbeeld motorplaatsing bij een H-BOT gantry:

en bij een CoreXY met rods ipv linear rails:

En nog een voobeeld met linear rails maar dan aan de binnenkant van de Y-legs.

Mijn ontwerp:  Ik wil de Y-rails bovenop plaatsen zodat er meer schuifruimte komt voor de X-as en het hotend in zijwaartse richting.  De X-as komt aan de zijkant zodat er maximale ruimte komt tussen beide Y-extrusies.  Theoretisch krijg je dan een kastbreedte van 500 mm (gewenste bruikbare bedbreedte) plus 5cm (de breedte van het hotend) plus 4 cm (2 maal extrusiebreedte), samen 590 mm, afgerond 60 cm.  Omdat ik openbuild corners van 2x2cm gebruik is de breedte gelijk aan de diepte bij gebruik van 60cm extrusie 60+ (2x2cm)=64 cm.   De hoogte is dan 60cm+ (2×4) =68cm.

Ontwerp gantry:

Geeetech A30M 3d printer

Midden juni 2020 ben ik gestart met de Geeetech A30M desktop 3d printer.
De printer kan 2 kleuren gemixed printen met 2 filament geared drive units bovenop het frame en een fan voor elke aanvoer naar het gecombineerde hotend.

Op deze printer zijn een paar aanpassingen nodig, als je er echt goed mee wilt werken.
Allereerst heb ik veel last gehad van de standaard herrie van de 24 Volts fan onder de bodemplaat, die moet zorgen voor koeling van het motherboard. Deze fan draait altijd op vol vermogen.
Ik heb er een regelaar tussen geplaatst met bediening aan de linker zijkant, via een geboord gat. de regelaar heb ik met 2 tie-wraps vastgezet door de koelsleuven aan de linker zijkant. Het draaiknopje komt net door de kast heen en je ziet er nauwelijks iets van. De meeste motherboards die ik gebruik hebben geen fan nodig voor de koeling omdat ze vrij in het open frame zijn geplaatst maar de A30M heeft een gesloten behuizing waardoor een beetje luchtcirculatie wel nodig is. Plan is om een thermostaatregeling toe te voegen zodat het knopje niet meer nodig is. Later. De regelaar staat op de stand dat er wel veel luchtverplaatsing is maar zonder het gieren van de fan.

Tweede aanpassing is de toevoeging van een Geeetech 3d touch op het hotend. De beugel was meegeleverd bij de printer, geschikt voor zowel een dikke inductieve sensor als voor de 3d touch sensor. Fijn is dat de software (of firmware, zo je wilt) als geschikt is vanaf fabriek voor autoleveling. Let wel op de juiste plaatsing van de connectors, vanaf de voorzijde gezien moeten de bruine en zwarte draden naar rechts worden gemonteerd.

Nadeel is dat de firmware af-fabriek niet echt lekker werkt met auto leveling. In het midden van het hotbed gaat alles prima maar bij grotere prints merkte ik dat de eerste laag erg verschillend werd geprint, waardoor alles steeds loskwam. Nu werk ik dus met handmatige leveling terwijl er automatische leveling mogelijk is..

Het hotbed is lekker groot met een werkbare omvang van 320x320mm. De printhoogte is 420mm.

De prijs was ruim 400 Euro, en de levering was vanuit Duitsland.

Ik raad iedereen aan om ALLES vast te zetten en vooral de blokhaak erbij te pakken. Mijn exemplaar was echt niet goed gemonteerd. Alle draden waren OK maar alle bouten zaten of te vast dan wel niet vast. Daar kwam ik pas achter bij de eerste proefprint. Gelijk gestopt en alles nagelopen. Let vooral op de rolwielen van het hotbed. Daar kun je moeilijk bij maar in mijn geval waren de stelwielen helemaal niet gesteld en ze draaiden dus niet mee. Nadeel van zo’n desktopprinter is dat je nauwelijks plek hebt onder het hotbed.
De verticale V-profielen waren niet haaks gemonteerd op het bovenste profiel. Dat is lastig te herstellen omdat alles doorgeboord is en met bouten is vastgezet. Ik adviseer om aan de achterkant in de bovenste 2 hoeken hoekverstevigers te plaatsen. Ik heb ze in bestelling en daarna kunnen ze er gelijk op.

En.. wat sommige grote printers wel hebben en de A30M niet: Extra stabilisatiestangen naar de voorkant (of naar achter, dat kan ook) zodat de verticale profielen niet kunnen bewegen. Nu zit er wanneer je een beetje kracht uitoefent ca. 2mm speling op, ondanks de stevige bevestiging aan de desktop behuizing.

Hoekveranda dak met houten frame Gadero met schoren in plaats van hoekpaal en transparante kanaalplaten XXLdirect

Dit gaat ‘m worden:

Een lariks houten frame met 3 lariks 15×15 cm palen, bevestigd aan de muren van 2 garages en daartussen een houten frame met 5×15 cm spantbalken.  Dus een open dak, zonder verticale frontpaal of -palen.

De voorste balken zijn bevestigd aan de hoeken van beide garages en met een lange schoorbalk verbonden met de dubbel uitgevoerde frontbalken.

De standaard enkele hoek aan de rechterzijde van een typisch verandadak is aangepast naar twee hoeken van 45 graden zodat aan de rechter voorkant van het verandadak een brede entree komt, zonder palen.  De reguliere linker voorkant van het dak staat op een paal tegen de linker garage aan (nr. 22).

Op het dak worden 16mm transparante kanaalplaten geplaatst, met aluminium afwerking rondom.

Aan de 2 lage zijden van het verandadak komt een smalle 125 mm witte kanaal dakgoot ‘Nicoll Ovation’, deze heeft ook een 45 graden buitenhoek in het assortiment.

nicoll-ovation-wit-buitenhoekstuk-135

De bouwtekening:

Logistiek:  Eerst alle spullen bestellen en/of ophalen:

Het basis dakontwerp:

De eerste proefopzet van de schoren in plaats van verticale palen:

Om zeker te zijn dat de opzet gaat werken, heb ik eerst een proefbouw gedaan met lichter hout.  De draagkracht is groot, maar de gebruikte materialen buigen door wanneer ik veel gewicht in het midden van de constructie plaats.

Dag 1: Eerst de proefopstelling slopen…

Daarom is in de uiteindelijke versie gekozen voor een constructie met douglas lariks houten balken en palen waarop normaal gesproken een plat dak met mastiek kan worden gebouwd.

Dag 1: Het frame op maat maar nog los aan elkaar

Dag 2: Detail van de ingeklemde schoorbalk

Dag 2: De basisconstructie is klaar

De constructie is vrij dragend, waarbij de enige ankerpunten de 3 balken zijn die aan de muren van de garages zijn verankerd met pluggen en lange tellerkop schroeven.  De hele constructie is ingeklemd tussen beide garages dus is er geen mogelijkheid dat er iets los komt.  Alle balkverbindingen zijn gebout met 16 centimeter lange M10 slotbouten, ringen en borgmoeren.  De liggers zijn met raveeldragers en 5cm lange 5mm dikke zelfborende raveelschroeven bevestigd.  Alle houtverbindingen zijn daarnaast ook vastgeschroefd met lange zelfborende Tellerkop hout-constructieschroeven.

Dag 3: De liggers geplaatst en de eerste 2 kanaalplaten gemonteerd

Zoals je op de foto’s kan zien is het afschot naar rechts, de platen liggen ook van links naar rechts.  Het afschot is maar 4 cm per meter, anders komt de balk aan de rechterkant onder de 2 meter doorloophoogte.

Dag 4: Alle kanaalplaten geplaatst en alle afwerk profielen geplaatst, houtveredeling aangebracht

Dag 5: Met gemonteerde goot en (bijna) alles opgeruimd

Met regengoot

En  nog even zoals het was, met de oude stenen en de oude aanbouwtjes, op de foto allemaal gedemonteerd.  Let ook op alle begroeiing…

Overzicht 2019 achtertuin, met de gesloopte opslag nog in de tuin

Bestellijst hout:

Bestellijst dak:

Bestellijst overig:

Gamma:

 • 6 balken 250 cm x 30mm x 66mm vuren tussen de muren en de palen, zodat de palen doorlopen bij de boeiboards van de garages.
 • 10 afwerklatten hardhout 9×27 mm x 270cm om de douglas liggerbalken aan de bovenkant iets te verbreden.  Dan past het rubber van 6 cm breed beter op de balk die 5cm breed is, met de 18mm erbij wordt dat 68 mm.
 • Tuinbeits 3 liter donkere kleur en platte grote kwast.
 • Transparante siliconenkit.
 • Houtlijm, watervast.
 • Montagelijm voor de montage van de onderliggende rubbers op de houten liggers.  Dit is m.i. beter dan nieten of spijkeren.
 • 4 spijkerplaten om de 45 graden koppeling van de voorste spanten strak te maken (aan de binnenkant dus onzichtbaar te monteren).

WOVAR:

Gootsysteem met 45 graden hoek:

404

Foutmelding 404: Niet gevonden

Sorry, we kunnen je gevraagde pagina niet (meer) vinden…

 

16 graden in Utrecht op 17 december 2015

Niet te geloven vandaag! De zon schijnt en op Amelisweerd, Utrecht is het gewoon warm.

Terwijl mijn winterbanden alweer 3 weken geleden zijn gemonteerd. Nu nog een beetje aan mijn handicap werken.

Het kan slechter moet je maar denken…..